W ramach jubileuszowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Kancelaria Senatu i senatorowie, pod patronatem marszałka Senatu RP, zorganizowali konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

Senator Jerzy Chróścikowski był organizatorem etapu okręgowego. Na konkurs wpłynęło 154 prac plastycznych z 62 szkół podstawowych oraz 62 prace z 30 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

W dniu 19 marca br. w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu odbyło się rozstrzygniecie etapu okręgowego konkursu plastycznego ,,Orzeł Biały – nasza duma”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunami oraz Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Jolanta Puźniak-Głąb, pracownik merytoryczny Muzeum Zamojskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował uczniom za udział w konkursie oraz pogratulował wspaniałych prac. Jednocześnie podkreślił, że ze względu na wysoki poziom prac plastycznych, dużą różnorodność w przedstawieniu tematu konkursu i różnorodność wykorzystanych technik, staranność i estetykę prac, jury konkursowe postanowiło przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii szkół podstawowych - Karol Daniłowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michalowie, w kategorii szkół ponadpodstawowych - Paulina Chwedorowicz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Prace laureatów zostaną zaprezentowane w Senacie podczas uroczystego spotkania z ich autorami, wtedy też nastąpi ogłoszenie listy ogólnopolskich laureatów konkursu.

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Bartosz Siemianowicz (Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „Arka” w Chełmie), Kacper Skiba (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Kacper Karwat (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Martyna Kaczmara (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu), Julia Bis (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Izbicy), Dominika Dacewicz (Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim), Wiktoria Kwika (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie), Michał Piela (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Karolina Fedurek (Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu), Przemysław Trubacz (Szkoła Podstawowa w Sielcu), Monika Radziszewska (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu), Wiktoria Dudzińska (Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie), Natalia Witos (Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach), Martyna Nowaczek (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu).

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali: Nela Fusiarz (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Martyna Kołodziej (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Agnieszka Wołowiec (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Natalia Czok (Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach), Alicja Portka (Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu), Anna Kaszyca ( II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu).

Wystawę prac konkursowych będzie można podziwiać w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu, po uprzednim zgłoszeniu do Biura Senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego (tel. 84 638 42 52).

Senator wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich. Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej.

W otwarciu nowej siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu uczestniczyła Joanna Jabłońska, asystentka senatora. W uroczystości wzięła udział Maria Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Krzysztof Gałaszkiewicz, kierownictwo oraz zaproszeni goście.

58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

155. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

156. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

94. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

Senator uczestniczył w VI Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałków Województw. Organizatorem VI Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tematem VI Kongresu były perspektywy konkurencyjności eksportu rolno-spożywczego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kongres prowadził Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a wzięło w nim udział ponad 120 osób, w tym około 100 eksporterów z branży rolno-spożywczej.

58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

92. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

93. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.   Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ustawodawczej.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 127
Razem: 591801