26. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska. 

video - Kopia  retransmisja posiedzenia

25. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie pakietu pomocowego Komisji Europejskiej.

video - Kopia retransmisja posiedzenia

 

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz z członkami Sekcji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim, przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie.

logo hand  www.solidarnoscri.pl

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w Odpuście ku czci św. Antoniego Padewskiego w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Radecznicy.

Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w  uroczystościach  odpustowych czci św. Antoniego Padewskiego w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Radecznicy.  Senator RP Jerzy Chróścikowski odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

19. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz z członkami Sekcji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem oraz przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie.www.solidarnoscri.pl

19. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

39. posiedzenie senackiej Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

40. posiedzenie senackiej Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich. Z okazji Światowego  Dnia Mleka ogłoszonego przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). W posiedzeniu wzięła udział Polska Królowa Mleka 2016 - Agnieszka Zaborska, doktorantka III roku w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Królowa Mleka promuje polskie mleko i wyroby mleczarskie w kraju i za granicą.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja przeprowadziła dyskusję na temat aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej UE-USA (TTIP) z wicenegocjatorem UE ds. umowy handlowej TTIP – Hiddo Houbenem. Omówione zostały m.in.: powody rozpoczęcia negocjacji na tle rozwoju polityki handlowej, naciski administracji amerykańskiej na zakończenie procesu negocjacji za prezydentury Baracka Obamy, odbiór społeczny i stosunek administracji państw członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Polska) do negocjowanej umowy. Posłowie w dyskusji poruszyli kwestie: unijnej propozycji zastąpienia systemu rozstrzygania sporów państwo-inwestor ISDS (investor-state dispute settlement) systemem sądów arbitrażowych, problemu GMO w sektorze rolnictwa, barier pozataryfowych na rynku amerykańskim, w tym zamówień publicznych na poziomie stanowym. Dyskutowano również o potencjalnych korzyściach dla konsumentów europejskich oraz wpływie umowy handlowej TTIP na gospodarki poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 119
Razem: 321824